Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2014
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

LogowanieStart
Gminny konkurs poezji Drukuj Email
Wpisany przez Anna Prucnal   
wtorek, 15 kwietnia 2014 10:27

PROTOKÓŁ GMINNEGO KONKURSU POEZJI I PIOSENKI RELIGIJNEJ

TRZEBOWNISKO A.D. 2014

Gminny Konkurs Poezji i Piosenki Religijnej odbył się w dniu 25 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku. Motto tegorocznego konkursu brzmiało: „Jezus, Najwyższe Imię...”. W konkursie wzięło udział 37 uczniów szkół podstawowych, którzy zaprezentowali wiersze i piosenki poświęcone Osobie Zbawiciela.

Jury w składzie: pani  Elżbieta Noworól, pani Anna Płonka, pani Agnieszka Nowak, ks. Łukasz Ślęczka przyznało uczestnikom następujące miejsca:

m

W kategorii uczniów klas I -III (recytacja wierszy):

I miejsce: Krystian Bednarz z klasy II z ZS w Nowej Wsi, opiekun mgr Maria Bednarz; Gabriela Tomaka z klasy III a z SP w Trzebownisku, opiekun mgr Iwona Lewandowska

II miejsce: Aleksandra Noworól z kl. III z ZS nr 1 w Stobiernej, opiekun mgr Marta Migut; Kinga Pieczonka z klasy II z ZS w Łące, opiekun mgr Magdalena Sądy – Pytko

III miejsce: Maciej Głaz z kl. II z ZS w Nowej Wsi, Mikołaj Gancarz z kl. I a z SP w Trzebownisku, opiekun mgr Helena Niemiec

Wyróżnienia: Weronika Gancarz z kl. III z ZS w Wólce Podleśnej, opiekun mgr Maria Drzał; Dominika Wiercioch z kl. III z ZS w Łące, opiekun mgr Barbara Gołojuch; Kamila Nowak z kl. III z Szk. Fil. w Terliczce, opiekun mgr Jadwiga Kawalec; Agata Żywiec z kl. III z ZS w Łukawcu, opiekun mgr Elżbieta Ząbek; Julia Kloc z kl. I a, opiekun mgr Helena Niemiec.

Udział: Oliwia Małecka z kl. II z ZS w Wólce Podleśnej, opiekun mgr Małgorzata Kowal; Zofia Dawidowska z kl. II z ZS nr 1 w Stobiernej, opiekun mgr Ewa Kozioł; Roksana Cieśla z kl. III z Szk. Fil. w Terliczce, opiekun mgr Jadwiga Kawalec.

m

W kategorii uczniów klas IV – VI w recytacji wierszy klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce: Gabriela Niemiec z kl. V z ZS w Zaczerniu, opiekun mgr Edyta Ślemp;                  Katarzyna Kot z kl. VI z ZS w Wólce Podleśnej, opiekun mgr Agata Kozłowska

II miejsce: Julia Czekajska z kl. V z ZS w Nowej Wsi, opiekun mgr Dorota Książek;                   Aleksandra Janik z kl. V b z SP w Trzebownisku, opiekun mgr Elżbieta Trzyna

III miejsce: Jan Ślęzak z kl. V z ZS w Łące, opiekun mgr Lucyna Solak

Wyróżnienia: Julia Pudło z kl. IV z ZS w Łukawcu, opiekun mgr Maria Lech; Weronika Warchoł z kl. V z ZS w Jasionce, opiekun mgr Agnieszka Ostafińska; Aleksandra Cyrnek z kl. VI z ZS w Łące, opiekun mgr Lucyna Solak.

Udział: Zuzanna Szetela z kl. VI b z SP w Trzebownisku, opiekun mgr Elżbieta Trzyna; Daria Plizga z kl. VI a z SP w Trzebownisku, opiekun mgr Elżbieta Noworól.

m

W kategorii piosenki:

I miejsce: Jakub Koryl z kl. IV z ZS w Łukawcu, opiekun mgr Tomasz Piwowar, Anna Świątek z kl. III a z SP w Trzebownisku, opiekun mgr Arkadiusz Maciejewski

II miejsce: Weronika Rybka z kl. IV, Kacper Rybka z ZS w Zaczerniu, opiekunowie: mgr Ewa Kłeczek, mgr Grzegorz Winiarski; Aleksandra Czyrek z kl. V b z SP w Trzebownisku, opiekun mgr Arkadiusz Maciejewski

III miejsce: Adrian Bojda z ZS w Łukawcu, opiekun mgr Elżbieta Ząbek; Weronika Sroka z kl. IV z ZS w Nowej Wsi, opiekun mgr Dorota Książek

Wyróżnienia: Martyna Jakubowska z kl. VI z ZS w Wólce Podleśnej, opiekun mgr Agata Kozłowska.

Udział: Patrycja Lasota, Julia Grata, Gabriela Tęczar z kl. III z ZS w Jasionce, opiekun mgr Dorota Gnyp.

 
Szkolny konkurs poezji Drukuj Email
Wpisany przez Anna Prucnal   
wtorek, 15 kwietnia 2014 10:23

PROTOKÓŁ SZKOLNEGO KONKURSU

POEZJI I PIOSENKI RELIGIJNEJ A.D.2014

 

Konkurs odbył się w dniu 17.03.2014 roku.

Do konkursu zgłosiło się 26 uczniów naszej szkoły (14 z klas I-III i 12 z klas IV-VI). 

W konkursie wzięło udział 21 uczniów.

 

WYNIKI KONKURSU POEZJI I PIOSENKI RELIGIJNEJ:

KLASY I –III:

I MIEJSCE:

 • Gabriela Tomaka kl. III a
 • Julia Kloc kl.  I a

II MIEJSCE:

 • Mikołaj Gancarz kl. I a

III MIEJSCE:

 • Kinga Kot kl. II a
 • Kamila Kurdziel kl. II b

WYRÓŻNIENIA:

 • Szczepan Rzeszutko kl. I a
 • Maksymilian Potępa kl. I a
 • Daria Kalandyk kl. II b
 • Wiktor Puszkarewicz kl. I a

 

KLASY IV –VI:

I MIEJSCE:

 • Aleksandra Janik kl. V b
 • Zuzanna Szetela kl. VI b

II MIEJSCE:

 • Daria Plizga kl. VI a

III MIEJSCE:

 • Klaudia Kusibab kl. V b
 • Dominik Głodek kl. IV a

WYRÓŻNIENIA:

 • Julia Czudec kl. IV b
 • Martyna Chruściel kl. IV a
 • Mariola Skała kl. V a
 • Weronika Subczak kl. V a
 • Kamila Gancarz kl. V b

PIOSENKI:

Anna Świątek kl. III a

Aleksandra Czyrek kl. V b

 

W Gminnym Konkursie Poezji i Piosenki Religijnej szkołę będą reprezentować uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca.

Jury:

Dyr. Bogdana Machej

Arkadiusz Maciejewski

Agnieszka Nowak

 
Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2014/2015 Drukuj Email
Wpisany przez Anna Prucnal   
czwartek, 03 kwietnia 2014 12:11

 

swietlica_1

Do dnia 22.04.2014r. odbywają się w naszej szkole zapisy

do świetlicy szkolnej na rok 2014/2015.

Rodzice chcący zapisać dziecko do świetlicy,

muszą pobrać z sekretarioatu szkoły,

bądź ze strony internetowej szkoły formularz zgłoszenia dziecka

do świetlicy szkolnej uzupełnić go odpowiednio oraz złożyć w sekretariacie.

 

O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje:

 • czas przyjęcia karty zgłoszeniowej,
 • potwierdzenie wykonywania pracy zawodowej przez rodziców odpowiednimi pieczęciami z zakładów pracy 
 • oraz liczba miejsc w grupie. (grupy liczą po 25 dzieci) 
 • dzieci rodziców prowadZzcych swoją własną działalność gospodarczą będą rozpatrywane jako lista osób rezerwowych

Świetlica szkolna

 
Sprawdzian 2014/2015 Drukuj Email
Wpisany przez Anna Prucnal   
poniedziałek, 31 marca 2014 18:46
Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015
m
ZASADY OGÓLNE
m
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych,
tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka
polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu
historii lub przyrody.
m
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia
szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien
uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać.
m
CZĘŚCI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU
m
Sprawdzian składa się z dwóch części.
CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast
CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego nowożytnego.
m
Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego.
m
Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub
zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego
w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
m
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.
CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut,
CZĘŚĆ 2. – 45 minut.
Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie
przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego
rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
m
ZADANIA NA SPRAWDZIANIE
m
Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród
zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to
takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach
otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.
Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast
zadania z języka obcego – drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta
odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi
do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie
zadań.
Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono w poniższej
tabeli.
m
CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2
język polski matematyka język obcy nowożytny
liczba zadań
zamkniętych

8–12 8–12 35–45
liczba zadań
otwartych

2–4 2–4
m
WYNIKI SPRAWDZIANU
m
Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów
wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą
być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą
– wyrażone w procentach – cztery wyniki:
* wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka
polskiego i matematyki)
*  wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które
uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego
przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie
18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
m
INFORMACJE DODATKOWE
m
1. SPRAWDZIAN W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKU
REGIONALNYM. Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone
w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku
regionalnym, rozwiązują zadania z matematyki w języku polskim albo w języku
danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają do
30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
2. SPRAWDZIAN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego
rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do
30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do
drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację
samodzielnie.
3. UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD I KONKURSÓW. Uczeń, który jest
laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem
(tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony
z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem
z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
4. UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Uczniowie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich
potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane
w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na
stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny,
w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
5. UNIEWAŻNIENIE DANEJ CZĘŚCI SPRAWDZIANU. Jeżeli w trakcie przeprowadzania
sprawdzianu lub podczas sprawdzania prac stwierdzone zostanie, że uczeń
rozwiązywał zadania niesamodzielnie, odpowiednia część sprawdzianu jest
unieważniana. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz
– za jego pośrednictwem – rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informację
o przyczynach unieważnienia.
6. WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
m
m
Wszelkie inne informacje zawarte są na stronie:
m
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20130902074538673
m
oraz dostępne są filmy:
m
http://www.okekrakow.tv/index.php/sprawdzian-od-2014-2015
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 13

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
17 Kwietnia 2014
Imieniny obchodzą
Anicet, Innocenty, Innocenta, Jakub,
Józef, Klara, Radociech, Robert,
Roberta, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina,
Stefan

Do końca roku zostało 259 dni.
Zodiak: Baran

Zegar

Ulti Clocks content

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj606
mod_vvisit_counterWczoraj1192
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień7518
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc16046
mod_vvisit_counterWszystkich375541

Aktualnie: gości 3 połączonych
IP gościa: 54.237.134.62

Nasza sonda

Jak spędzasz wolny czas?
 

Odliczanie

Do końca I semestru jeszcze:


Nowości

Popularne


© 2011 Szkoła Podstawowa w Trzebownisku. Hosting dostarcza JVMHost.