Reklama
Start Patron
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2010 16:32patron   Ks. bp Wojciech Tomaka


     (1875 – 1967)


 Patron Szkoły Podstawowej


             w Trzebownisku

 

 

 

 


W dniu 10 października 2001 roku 
Szkoła Podstawowa w Trzebownisku 
otrzymała imię księdza biskupa Wojciecha Tomaki

Oto najważniejsze fakty z życia Patrona:

Dzieciństwo

Wojciech  Tomaka urodził się 27 lutego1875r. jako pierwszy syn
w małżeństwie Jana  i Agnieszki we wsi Trzebownisko. Po ukończeniu 
3 klasy Szkoły Ludowej młody Wojciech został zapisany do 4 letniej szkoły pospolitej męskiej. W tym czasie udzielał lekcji czytania i pisania innym  dzieciom. Szkołę ukończył  w roku szkolnym1986/87,
a w następnym roku rozpoczął  naukę w gimnazjum  na ulicy Pańskiej.

 

Młodość Wojciecha

Kiedy w czasie ferii i wakacji zjawiał się w swojej wsi cieszył się  dużym  zainteresowaniem. Często opowiadał o życiu studenckim
i  miejskim wzbudzając duże zainteresowanie. Często dla wszystkich chętnych  czytał w niedzielę po obiedzie w izbie gminnej  „Ogniem
i mieczem” - H.Sienkiewicza. W 1895r. zdał egzamin dojrzałości
z wyróżnieniem. Z powodu bardzo dobrych wyników w nauce został  zwolniony  ze zdawania matury z przedmiotów: historia, geografia
i fizyka.


Decyzja życiowa

Po namowach księży Stafieja i Miklaszewskiego, rozmowach z ojcem oraz własnych przemyśleniach podjął  decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Przemyślu.


Przemyśl

We wrześniu 1895, żegnany przez najbliższych, udał się do Przemyśla, aby rozpocząć studia teologiczne.

Był to nowy etap w jego życiu.


Życie kleryka

5.15 pobudka i toaleta poranna

5.45 modlitwy i rozmyślania poranne oraz Msza Święta

8.00 śniadanie, wykłady

11.45 rachunek sumienia w kaplicy

12.00 obiad  z czytanie książek religijnych

14.00 czas wolny

15.00 wykłady

19.00 kolacja

20.15 modlitwy wieczorne w kaplicy


Przedstawione referaty

W czasie pobytu w Seminarium kleryk Wojciech przedstawił następujące opracowania w ramach swoich zajęć:

- Historia chłopów w Polsce

- Historia malarstwa polskiego


Świadczy  to o jego szerokich zainteresowaniach naukowych.


Wojciech – ogrodnik

W czasie nauki w Przemyślu zajmował się także ogrodnictwem. Wyhodowane przez siebie szczepy drzew odsyłał do domu, albo zasadzał w seminaryjnym ogrodzie.


Święcenia kapłańskie

8 czerwca 1899 roku kleryk Wojciech uzyskał święcenia kapłańskie udzielone przez ks. biskupa Łukasza Ostoję – Soleckiego.

16 czerwca – odbyła się Msza Prymicyjna ks. Wojciecha Tomaki
w kościele parafialnym w Staromieściu


Tak wspominał ...

„Tak się zakończyło moje czteroletnie przygotowanie do stanu kapłańskiego. Opuściłem Przemyśl z mocnym postanowieniem, aby przez całe życie dochować wierności memu  powołaniu i uczciwie pracować w Winnicy Pańskiej dla chwały Bożej, własnego uświęcenia
i zbawienia duszy wiernych, nad którymi władza kościelna powierzy mi pieczę”.


Pierwsze lata pracy kapłańskiej

Ksiądz Wojciech Tomaka został powołany do parafii:

- Połomia,

- Łąka -młody ksiądz Wojciech Tomaka pracował z księdzem proboszczem F. X. Miklaszewskim. W dni powszednie zajmował się się nauką w szkole we wsiach Łukawiec i Palikówka, a w niedziele spowiedzią , katechizacją dzieci i starszej młodzieży oraz odprawianiem nabożeństw.Praca duszpasterska

Ksiądz Wikariusz Wojciech Tomaka dał się poznać jako dobry, uczciwy człowiek oraz oddany duszpasterz. Ludzie przyjmowali go z wielką radością i szacunkiem. Niejednokrotnie doradzał w różnorakich problemach, a także wspierał materialnie biednych parafian.


Studia w Rzymie

W sierpniu 1900 roku decyzja biskupa J. Pelczara ksiądz Wojciech został powołany na studia teologiczne w Rzymie.

Decyzja ta była wielkim wyróżnieniem.

Ksiądz Tomaka po otrzymaniu błogosławieństwa Biskupa udał się do kościoła OO Bernardynów, aby polecić się opiece Matki Bożej


„Lata rzymskie”

Ks. W. Tomaka pobierał nauki na kierunku teologia dogmatyczna.
W czasie trwania nauki nie było egzaminów tylko tzw. dysputy. Profesor wyznaczał jednego ze słuchaczy na obrońcę podanej tezy i dwóch oponentów do jej obalenia i stawiania zarzutów. Dyskusje odbywały się w języku łacińskim w obecności profesorów danego wydziału.

Egzamin końcowy ks. Wojciech zdał 22 czerwca 1901 uzyskując tytuł bakałarza


Studia w Rzymie

Pod koniec 1901 ks. Wojciech otrzymuje list od Biskupa J. Pelczara
z poleceniem przeniesienia się na wydział prawa kanonicznego. W 1902 roku ks. Wojciech uzyskuje tytuł bakałarza na tym wydziale, a 3 lipca broni tytuł licencjata. W roku następnym zdaje egzamin z prawa uwieńczony doktoratem.


Praca jako kapelan Biskupa Ordynariusza

1 października 1903 roku został powołany do pełnienia funkcji osobistego kapelana biskupa.

Zajmował się posługą przy ołtarzu, korespondencją, redagował

„Kroniki Diecezji Przemyskiej”.

W tym czasie poznawał wiele osobistości m. in. ks. Hrabiego
A. Potockiego, z Krzeszowic, marszałka krajowego S. Badeniego, arcybiskupa lwowskiego J. Bilczewskiego, kardynała J. Puzynę.„Przemyskie działania”

Ksiądz Wojciech był pogodny, bardzo pracowity i chętny do niesienia pomocy.

Od 1903 roku z polecenia biskupa zajmował się duszpasterstwem terminatorów.

W 1904 podjął pracę w komitecie zajmującym się organizacją pielgrzymki do Rzymu w 50 rocznicę ogłoszenia dogmatu przez Piusa IX o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny.


Praca jako prefekt i wykładowca

W latach 1905 do 1909 ks. Wojciech pracował jako prefekt
w Seminarium Duchownym oraz profesor w Instytucie Teologicznym
w Przemyślu. W roku 1910 przejął kierownictwo nad Prywatnym Seminarium Nauczycielskim dla dziewcząt.

Dzięki jego staraniom szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej
z możliwością odbywania egzaminu maturalnego. W tym czasie rozwinęła się znacznie  baza dydaktyczna placówki oraz poziom nauczania.


Praca w Kurii Diecezjalnej

Od 1916 roku sprawował obowiązki referenta ds. do spraw nauczania religii.

W 1924 roku ksiądz Wojciech został powołany na Kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Przemyślu.

Ks. Wojciech był bardzo zaangażowany w życie parafii Katedralnej. Pełnił funkcję dyrektora archiwum i biblioteki. Z jego inicjatywy utworzono fundusz na zakup dzwonów do Katedry w miejsce zarekwirowanych przez władze  austriackie  oraz  zmodyfikowano Statut Kapituły, z uwzględnieniem nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.


Działalność w Kurii Diecezjalnej

Od 1916 roku pełnił funkcję sędziego oraz promotora sprawiedliwości. 15 października 1926 roku ks. Tomaka otrzymał z rąk biskupa A. Nowaka nominację na oficjała Sądu Biskupiego. Ofiarna i sumienna praca został potwierdzona nominacją na biskupa tytularnego helenopolitańskiego w Bityni i biskupa sufragana diecezji przemyskiej. Nominacji dokonał ojciec Św. Pius XI bullą z dnia 25 listopada 1933 roku. Konsekracja odbyła się w katedrze przemyskiej 21 stycznia 1934 roku.


Kuria Biskupia

22 styczna biskup W. Tomaka dostał nominację na wikariusza generalnego przez co stał się faktycznym współrządcą diecezji

 

Podsumowanie

Ks. Wojciech Tomaka przez wielu był porównywany do Jana XXIII ze względu na podobne cechy charakteru.

Miał usposobienie pogodne, pełne optymizmu, odznaczał się naturalną radością i otwartością na drugiego człowieka. Potrafił rozmawiać
z prostymi ludźmi, rozumiejąc ich problemy, jak i z wielkimi dostojnikami.

Odznaczał się wielka pracowitością i sumiennym wykonywaniem swoich obowiązków.


Biskup Tomaka był przez wszystkich lubiany i ceniony za  wspaniałe zdolności gawędziarskie.

Był wielkim czcicielem Matki Bożej

W 75 rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej przewodniczył Mszy Św.
w Starej Wsi wyznając ze był świadkiem koronacji w 1877.

Wspominał: „Byłem świadkiem tego wydarzenia. Miałem wtedy kilka lat, jak matka poniosła mnie w ramionach i ofiarowała Matce Bożej”.


Wśród swoich ...

Cieszył się wielkim autorytetem w Episkopacie Polskim. Był wzorem wierności Chrystusowi, kochał Kościół i Ojczyznę. Za swoją działalność został odznaczony orderem Polonia Restituta.

 

Zakończenie

Przedstawione w zarysie życie oraz praca kapłańska ks. bpa Wojciecha Tomaki, mogą być dla nas dobrym przykładem, wzorem i zachętą do naśladowania, szczególnie gdy stał się Patronem dzieci i młodzieży
z Trzebowniska.

Biskup Wojciech Tomaka ogromną część swojej posługi kapłańskiej
i biskupiej poświęcił dzieciom i młodzieży, widząc w nich przyszłość Polski i Kościoła katolickiego.


Zmarł w Przemyślu, 6 lutego 1967 roku, w 92 roku życia, mając 68 lat kapłaństwa, w tym 34 lata posługi biskupiej.

Spoczywa na cmentarzu w Przemyślu.Opracowano na podstawie książki ks. Władysława Kreta

„Ksiądz biskup Wojciech Tomaka (1875 – 1967)”


 

e-dziennik

Reklama

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
16 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, Ambroży, Domarad,
Domarat, Joachim, Joachima, Roch

Do końca roku zostało 138 dni.
Zodiak: Lew

Akcje w szkole

Odliczanie

Do końca wakacji:© 2011 Szkoła Podstawowa w Trzebownisku. Hosting dostarcza JVMHost.